Online Bağış

Katarakt nedir ve belirtileri nelerdir?


Katarakt; insan gözünde yer alan sinir ve damar içermeyen mercek üzerinde lensin kesifleşmesidir. Katarakt oluşumu sonucu mercek saydamlığını yitirerek bulanıklıklar oluşturur. Katarakt nedeniyle bulanıklaşan mercekte ışık yeteri kadar içeri giremez. Böylece insan gözünün görüş alanı etkilenir. Tedavi edilmediği takdirde katarakt genişleyerek göz merceği üzerinde yayılır ve görme yetisinin tamamen kaybedilmesine neden olur. İnsan gözünde kataraktın belirtileri ise;

 • Bulanık görme
 • Işıktan şikâyet
 • Renklerin zor algılanması
 • Renkleri soluk görme
 • Gece görüşü kaybı
 • Gözlerde kamaşma görülmesi

KATARAKT NEDEN AFRİKA’DA YAYGIN OLARAK GÖRÜLMEKTEDİR?

Afrika’da yaşayan insanların yüzde ikisinin katarakt yüzünden kör olduğunu ve Afrika ülkelerinde yaşayan katarakt hastası her 2.000 insandan yalnızca birinin katarakt tedavisi olabildiğini ve bu sayının yalnızca Afrika’nın bazı bölgelerinde en iyi ihtimalle 500 kişide 1’e çekilebildiğini biliyor muydunuz?

İklim koşulları, kuraklık, sıcaklık, susuzluk ve temiz olmayan yaşam koşulları nedeniyle yeterli beslenemeyen Afrika insanı oldukça genç yaşlarda katarakt nedeniyle görme yetisini yitirmeye başlamaktadır. Üstelik yoksul Afrika ülkelerinde özellikle merkezden uzak kırsal yerleşimlerde tedavi ekipmanlarının ve göz doktorlarının bulunmaması nedeniyle katarakt hastası binlerce insan tedavi imkânlarından mahrum kalmaktadır.

Tedavisi kolay olan ve gelişmiş ülkelerde yaşlılığa bağlı ortaya çıkabilen katarakt, Afrika’da yokluk, açlık ve yoksulluğun getirdiği yaşam koşullarından kaynaklanmakta ve çok genç yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Katarakt hastalığının Afrika’da yaygın olarak görülmesinin başlıca sebepleri ise;

 • Yetersiz ve sağlıksız beslenme,
 • Vitamin eksikliği,
 • Temiz olmayan su tüketimi,
 • Göze isabet eden çöl kumları ve ultraviyole ışınlar,
 • Sağlık merkezi ve tedavi imkanlarının yokluğudur.

KATARAKT NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Katarakt tedavisi cerrahi olup, ilaç tedavisi ile önlenemez. Katarakt ameliyatı dışında bir tedavi yöntemi mümkün değildir. Özellikle hastanın görme yeteneği azalmışsa veya katarakt nedeniyle gözde iltihap oluşmuşsa hastanın derhal ameliyat edilerek tedavi olması gerekmektedir. Aksi hâlde hastanın görme yeteneği tamamen ortadan kalkmaktadır. Katarakt ameliyatı ile katarakt alınıp yerine suni bir göz içi merceği yerleştirilir. Katarakt ameliyatı yalnızca 15 dakika sürmekte olup, hastanın günlük işlerine kolayca devam edebileceği bir tedavi yöntemidir.

Bağış Yap