Online Bağış

Vergi Muafiyeti


Lörrach Maliye Dairesi'nin (Finanzamt Lörrach) 16.10.2020 tarihli onayı ile kurumumuza Vergi Muafiyeti tevdi edilmiştir.

Yapılan bağışlar makbuz karşılığında veya bağış tasdiği (Spendenbescheinigung) ile ibraz edilebilir ve sene sonunda vergiden düşülebilir.

Bağlı bulunduğumuz Vergi Dairesi ve Vergi Numarası: Finanzamt Lörrach, 11007/23410