Online Bağış

BM: 2013'te 22 Milyon Kişi Evinden Oldu

18-09-2014, 02:51

BM raporuna göre, dünya genelinde 22 milyon kişi sel, deprem, tayfun gibi doğal afetler nedeniyle yerinden oldu.

BM'nin ülke içi yerlerinden edilmeleri gözleyen merkezinin (IDMC) raporuna göre, 2013 yılı boyunca 600'den fazla irili ufaklı doğal afet olayı kaydedildi. Bu afetlerden büyük çaplı olan 37'si 100 binden fazla kişinin yerinden olmasıyla sonuçlandı.

Dünya genelinde 22 milyon kişi evini terk etmek zorunda kalırken, afetlerden en çok etkilenen kıtalar Asya ve Afrika oldu. Asya'da 19 milyon kişi yerinden oldu, Çin ve Filipinler ise en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldı. 

Geçen yıl Asya ülkelerini etkileyen Haiyan tayfununun tüm yıl içinde insanları en fazla etkileyen doğal afet olduğu kaydedildi.    

Afrika'da özellikle Sahra Altı Afrika bölgesinde muson yağmurlarının etkili olduğu belirtilerek, çoğunluğu Nijer, Çad, Sudan, Güney Sudan ve Mozambik olmak üzere Afrika'da 1.8 milyon kişinin evlerinden olduğu rapor edildi.

Raporda, erken uyarı sistemi, etkili acil tahliye planları ve iklim değişikliği ile mücadele için atılacak adımların doğal afetlerden doğacak zararları asgariye indirebileceği vurgulandı.

Ortadoğu ve Afrika'da silahlı çatışmalar nedeniyle de insanlar evlerinden ayrılarak ülke içinde ve dışına göç etmek zorunda kalırken, doğal afetler nedeniyle insanların evlerinden olma oranının çatışmalara göre üç kat fazla olduğu ifade edildi.